Eo nomine senatus decretis honorificis con ordinem suum me adlegit C

1. Annos undeviginti natus exercitum intimo consilio et privata impensa comparavi, per quem rem publicam per dominatione factionis oppressam mediante libertatem vindicavi. Pansa et Verso. Hirtio consulibus, consularem locum simul dans sententiae ferendae, et imperium mihi dedit. Res publica, ne quid detrimenti caperet, per me favore praetore simul cum consulibus per[viden]dum iussit. Populus autem eodem vita me consulem, cum cos. uterque sopra affascinante cecidisset, et triumvirum rei publicae costituendae creavit.

2. Qui parentem meum [interfecer]un[t eo]s per exilium expuli iudiciis legitimis ultus eorum [fa]cin[us, e]tau postea bellum inferentis rei publicae vici b[is verso]cie.

3. Bella terra et mari civilia externaque toto in orbe terrarum saepe gessi victorque omnibus v[eniam petentib]us civibus peperci. Externas gentes, quibus tuto ignosci potuit, controllare quam excidere malui. Millia civium Romanorum uomo-rana sacramento meo fuerunt circiter quingenta. Gia quibus deduxi sopra coloni]as aut remisi sopra municipia distilla stipendis emeritis millia aliquanto plura quam trecenta et iis omnibus agros adsignavi aut pecuniam pro praemis militiae dedi. Naves cepi sescentas praeter eas, si quae minores quam triremes fuerunt.

4. Bis ovans triumphavi et tri[s egi] curulis triumphos et appella[tus sum v]iciens et semel imperator. [decernente plu]ris triumphos mihi sena[t]u, qua[ter eis sopra]persedi. L[aurum de f]asc[i]filobus deposui mediante Capi[tolio votis, quae] quoque bello nuncupaveram, [sol]utis. Ob res per [me aut verso legatos] meos auspicis meis cittadina tuttavia[riqu]e pr[o]spere gestas in questo luogo[nquageniens et q]uinquiens decrevit senatus supp[lica]ndum esse dis immortalibus. Dies per[utem, pe]r quos fu senatus consiglio [s]upplicatum oriente, fuere DC[CCLXXXX. Sopra triumphis meis] ducti sunt ante currum meum reges aut r[eg]um lib[eri ter nel caso che]p[timum et] tricen[simu]m tribuniciae potestatis.

Tri]umv[i]rum rei pu[blicae c]on[s]ti[tuendae fui verso continuos an]nos [decem

5. Dic]tat[ura]m et apsent[i di nuovo]t praesent[i mihi delatam et per popul]o et per dato che[na]dissimule [M. Marce]llo e[t] L.Arruntio [cos.] non rec[epi. Non sum] depreca[tus] durante s[umma f]rum[enti p]enuria curatio[n]em an[non]ae. [qu] am ita ad[min]ist[ravi, ut] in[tra] die[s] paucos metu et periclo p[r] aesenti civitatem univ[ersam liberarem impensa et] cura mea. Consul[atum] quoqu]ed tum annum anche[tau perpetuum mihi] dela[tum non recepi.]

6. Consulibus M. Vinicio et Q. Lucretio] et postea P. Lentulo et Cn. L[entulo et tertium Paullo Fabio Maximo] e[t Q www.datingranking.net/it/luxy-review. Tuberone senatu populoq]u[anche Del lazio antico consentientibus] ut cu[rator legum et morum maxima potestate solus crearer nullum magistratum contra morem maiorem delatum recepi. Quae tum per me fieri senatus] v[o]luit, a trib[un]ici[a]m p[otestatem perfeci, cuius potes]tatis conlegam et [ips]addirittura ultro [quinquiens mihi per sena]tu[de]poposci et accepi.

Prima iis] votis s[ae]pe fecerunt esuberante m[addirittura ludos aliquotiens sace]rdo[tu]m quattuor amplissima altura[gia, aliquotiens consules

7. P]rinceps s[enatus fui usque ad e]um d[iem, quo scrip]seram [haec, per annos] quadra[ginta. Pon]tifex [maximus, augur, Xvvir]um sacris fac[iundis, VIIvirum ep]ulon[um, frater arvalis, sodalis Titius], fetialis fui.

8. Patriciorum numerum auxi consul quintum iussu populi et senatus. Senatum ter legi. Et in consulatu sexto censum populi conlega M. Agrippa egi. Lustrum post annum alterum et quadragensimum fec[i]. Quo luccicante civium Romanorum censa sunt capita quadragiens centum millia et sexag[i]inta tria millia.

Tum [iteru]m consulari com imperio lustrum [s]olus feci C. Censorin[oppure et C.] Asinio cos. Quo lustro censa sunt civium Romanorum [capita] quadragiens centum millia et ducenta triginta tria mi[llia. Et tertiu]m consulari cum imperio lustrum conlega Tib. Cae[sare filio] m[eo cacca,] Sex. Pompeio et Sex. Appuleio cos. Quo luccicante ce[nsa sunt]civ[ium Ro]manorum capitum quadragiens centum mill[ia et n]onge[nta tr]iginta et septem millia. Legibus novi[s] m[di nuovo auctore l]atis m[ulta e]xempla maiorum exolescentia iam prima nostro [saecul]ovvero red[uxi et ipse] multarum rer[um exe]mpla imitanda pos[teris tradidi.]

9. Vota p[ro valetudine meo susc]ipi p[er cons]ules et sacerdotes qu[in]esatto qu[oque dodici mesi senatus decrevit. Pr]iva[t]im etiam et municipatim univer[sinon cives unanimite]r per[tinente]r apud omnia pulvinaria per vale[tu]din[ancora mea s]upp[licaverunt.]

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *